UCase Function

Naanni-fikiimate giddo shiimmaadda fidalla fikiimmuwa jajjabbaanna fidalla wido woleessanno.

Hattono: LKo"o Assishsha

Ganallo:

UKo'o (Borro Naannifikiimate Gede)

Qolote guma:

Naanni-fikiima

Eishshuwa:

Borro: woleessa hasiratto naanni-fikiima shallagote handaara.

Error codes:

5 Horiweelo aante woshsho

Lawishsha:

Sub ExampleLUCase

Dim sVar As String

    sVar = "Las Vegas"

    LCase(sVar) attami' "las vegas" qolanno

    UCase(sVar) attami' "LAS VEGAS" qolanno

End Sub