Left Function

Naanni-fikiimate handaara badootto gura fikiimmuwa kiiro qolanno.

Ganallo:

Gura (Borro Naanni-fikiimate gede, n Seedu gede)

Qolote guma:

Naanni-fikiima

Eishshuwa:

Borro: gura fikiimmuwa qola hasiratto naanni-fikiima handaara.

n: Qola hasirootto fikiimmuwate kiiro baddanoha kiirote malaati handaara. n = 0 ikkiro, Zeero-seendilli higanno. Fajjantinoti bati'ra hornyo 65535 ikkitanno.

Konni woroonni noo lawishshi DDDD.AA.BB barra AA/BB/DDDD suudishshi wido woleessanno.

Error codes:

5 Horiweelo aante woshsho

Lawishsha:

Sub ExampleUSDate

Dim sInput As String

Dim sUS_date As String

  sEo = EoteSaaxine("kalaqamu 'DDDD-AA-BB' suudishshi giddo barra eessi")

  sUS_date = Mid(sInput, 6, 2)

  sUS_date = sUS_date & "/"

  sUS_date = sUS_date & Right(sInput, 2)

  sUS_date = sUS_date & "/"

  sUS_date = sUS_date & Left(sInput, 4)

  MsgBox sUS_date

End Sub