String Function

Badantino fikiima garinni naannifikiima, woy assishshate wido sa'anno naannifikiimate handaara umi fikiima kalaqqanno.

Ganallo:

Naannifikiima (n Seedate Gede, {handaara Intijerete Gede | fikiima Naannifikiimate Gede})

Qolote guma:

Naanni-fikiima

Eishshuwa:

n: Naannifikiimate giddo higganno fikiimmuwate kiiro leellishanno kiirote handaara. Fajjantinoti bati'ra hornyo 65535 ikkitanno.

Handaara: Fikiimate ASCII koode tirtanno kiirote handaara.

Fikiima: Qolote naannifikiima loosate….... kaa'litanno tircho fikiima, woy umi fikiimmase calla horonsi'rantanno naannifikiima.

Error codes:

5 Horiweelo aante woshsho

Lawishsha:

Sub ExampleString

Dim sText As String

    sText = String(10,"A")

    MsgBox sText

    sText = String(10,65)

    MsgBox sText

End Sub