Heewishshu Assaano

Heewishshu assaano konni woroonni borreessantino.

Comparison Operators

Heewishshu assaano lame handaara heewissanno. Gumu Halaale (-1) woy Kapho (0) tiranno boolaanchu handaari gede qolamanno.