Set Statement

Akatu woy soorramaanchu aana uduunnichu maqishsha qineessanno.

Ganallo:

Uduunnicho = Uduunnicho qineessi

Eishshuwa:

UduunnichoVar: Uduunnichu maqishsha xa'manno soorramaancho woy akata.

Uduunnicho: Soorramaanchu woy akatu leellishanno uduunnicho.

Maano - umi looso hunate soorramaanchoho Maano uduunnicho gaami.

Lawishsha:

Sub ExampleSet

Dim oDoc As Object

    Set oDoc = ActiveWindow

    Print oDoc.Name

End Sub