Public Statement

Soorramaancho woy dira mojulete deerrira(cinaancho biddissa woy assishsha giddo nookkiha) waatanno, konni daafira soorramaanchounna dira baalante pirogiraamete mininna mojulete giddo addimmo ikkitanno.

Ganallo:

Daganniha VarSu'ma[(gudate hanafi)] [ VarDana gede][, VarName2[(gudate hanafi)] [VarDana gede][,...]]

Lawishsha:

Public iPublicVar As Integer

Sub ExamplePublic

    iPublicVar = iPublicVar + 1

    MsgBox iPublicVar

End Sub