Option Explicit Statement

Mittu mittunku soorramaanchi pirogiraamete koode giddo Dim fooliishshonni xawisama hasiisannosi.

Ganallo:

Option Explicit

Eishshuwa:

Qorophishu Bido

Foolishsho mojulete giddo loosantanno pirogiraame koodera albaanni ledama hasiissannose.


Lawishsha:

Option Explicit

Sub ExampleExplicit

Dim sVar As String

    sVar = "Las Vegas"

    i% = 1 nni 10 geeshsha ' Kuni dodammete so'ro giddo kalaqamanno

        Rem

    Next i%

End Sub