IsNull Function

Soorramaanchu daata amadannokita leellishanni, baxxinohu addiha Ona hornyo amadannoro jifanno.

Ganallo:

IsOna (Var)

Qolote guma:

Buulaancho

Eishshuwa:

Sor: Jifa hasiratto soorramaancho. Soorramaanchu Ona hornyo amadinoha ikkiro kuni assishshi Halaale qolanno, woy amadinokkiha kkiro Kapho qolanno.

Ona - Addimmo amado nookkiha baxxanno daatu cinaancho danira horonsi'nanni.

Error codes:

5 Horiweelo aante woshsho

Lawishsha:

Sub ExampleIsNull

Dim vVar As Variant

    MsgBox IsNull(vVar)

End Sub