IsEmpty Function

Baxxaanchu soorramaanchi Mullicho hornyo amadannoro jifanno. Mullichu hornyo soorramaanchu kakkainokkita leellshanno.

Ganallo:

IsMullicho (Var)

Qolote guma:

Buulaancho

Eishshuwa:

Var: Jifa hasiratto soorramaancho. Baxxaanchu Mullicho hornyo amadiro, assishshu Halaale qolanno, kuni ikka hoogiro assishshu Kapho qolanno.

Error codes:

5 Horiweelo aante woshsho

Lawishsha:

Sub ExampleIsEmpty

Dim sVar As Variant

    sVar = Empty

    IsMullicho(sVar) attami ' Halaale qolanno

End Sub