CStr Function

Kiirote handaara naannifikiimate handaara wido woleessanno.

Ganallo:

CStr (Handaara)

Qolote guma:

Naanni-fikiima

Eishshuwa:

Handaara: Woleessa hasiratto addimmo naanni-fikiima woy kiirote handaara.

Handaarrate dannanna Woleessote Qolo

Buulaancho :

Halaale woy Kapho shallagganno naanni-fikiima.

Barra :

Barranna yanna amaddanno naanni-fikiima.

Ona :

Dodammete so'ro.

Mullicho :

Naanni-fikiima fikiimiweelo.

Ayihano:

Naanni-fikiima labbanno kiiro.


Womaanchu naxiwe kiirora jeffote noo zeero qolote naanni-fikiima giddo diamadantino.

Error codes:

5 Horiweelo aante woshsho

Lawishsha:

Sub ExampleCSTR

Dim sVar As String

  MsgBox CDbl(1234.5678)

  MsgBox CInt(1234.5678)

  MsgBox CLng(1234.5678)

  MsgBox CSng(1234.5678)

  sVar = CStr(1234.5678)

  MsgBox sVar

End Sub