CInt Function

Kiirote handaara woy naanni-fikiima woleessanno.

Ganallo:

CInt (Handaara)

Qolote guma:

Intijere

Eishshuwa:

Handaara: Woleessa hasiratto kiirote handaara. Handaara -32768 nna 32767 mereero noo hakkigeeshshonni roorturo, LibreOffice Basic alilolanke so'ro kulanno. Naanni-fikiimate handaara woleessate , assishshu amuraati gadimma kiiro suudishsha horonsi'ratenni kiiro rosantino borro("123.5")gede eessama hasiisannose.

Kuni assishshi barru tuqa kiironnita beehamicco base muli intijere wido haransanno.

Error codes:

5 Horiweelo aante woshsho

Lawishsha:

Sub ExampleCountryConvert

    MsgBox CDbl(1234.5678)

    MsgBox CInt(1234.5678)

    MsgBox CLng(1234.5678)

End Sub