CDbl Function

Kiirote handaara woy naannifikiimate handaara marro dani wido woleessanno.

Ganallo:

CDbl (handaara)

Qolote guma:

Marro

Eishshuwa:

Handaara: Woleessa hasiratto naannifikiima woy kiirote handaara. Naannifikiimate handaara woleessate, assootu amurati gadete kiiro suudishsha horonsi'ratenni kiiro rosantino borronni ("123.5") ea hasiisanose.

Error codes:

5 Horiweelo aante woshsho

Lawishsha:

Sub ExampleCountryConvert

    MsgBox CDbl(1234.5678)

    MsgBox CInt(1234.5678)

    MsgBox CLng(1234.5678)

End Sub