CVar Function

Naannifikiimate handaara woy kiirote handaara baxxancho handaara wido woleessanno.

Ganallo:

CVar(Handaara)

Qolote guma:

Baxxaancho.

Eishsha:

Handaara: Woleessa hasiratto naannifikiimate woy kiirote handaara.