Call Statement

Pirogiraamete qorqoraasincho, cinaanchobiddissa, assishsha, woy DLL aante wido tareessanno.

Ganallo:

[Woshshi] Su'ma [Eishsha]

Eishshuwa:

Su'ma: Cinaanchu biddissa su'ma, assishsha, woy abba hasiratto DLL

Eishsha: Aantete wido sa'anno eishshuwa. Eishshuwate daninna kiiro loosantanni noo biddissa irkidhanno.

Qaagishshu Bido

Aante horonsi'rattowote qaraqaali baxi giwoho. Assishsha handaarate gede loosanturo, eishshuwa fooliishshote giddo godeessaame gombnni qoqqowama hasiissannose. DLL horons'ii'ramiro, umo Foolishsho-Egensiisi giddo badama hasiissannose.


Lawishsha:

Sub ExampleCall

Dim sVar As String

    sVar = "LibreOffice"

    Call f_callFun sVar

End SubSub f_callFun (sText as String)

    Msgbox sText

End Sub