Kubbo

Konni woroonni noo fooliishshuwa kubbo loossanno.

GoSub...Return Statement

Cinaancho biddissa woy assishshu giddonni somaasinchunni leellitino cinaancho biddissa abbanno. Somaasincho aante dagganno fooliishshuwa albisufi qolo fooliishsho geeshsha loosantanno. Hakkunni gedensaanni, pirogiraame GoSub fooliishsho aanntanno fooliishsho ledo sufaansantanno.

GoTo Statement

Cinaanchu woy Assishshu giddo aantete xuruuri aana pirogiraamete looso sufaansanno.

On...GoSub Statement; On...GoTo Statement

Kiirote handaara hornyonni irkire, pirogiraamete giddo ranches...baasa badantino xuruurra wido.