Select...Case Statement

Handaarate hornyo aana irkire mitto woy mittunni ale fooliishshote taysha tiranno.

Ganallo:

keezete ikkito keezete handaara Foolishsho Taysha [Keezete handaara2 Foolishshote Taysha][Wole keeze] Foolishshote Taysha Gudi Doori

Eishshuwa:

Ikkito: muli keeze qaale aantanno fooliishshote taysha loosantino gedeenni qorqortanno handaara.

Handaara: Ikkitote dani handaara ledo xaaddanno handaara. Foolishshote keezete qaali aantanno fooliishshote taysha loosantannohu Ikkito Handaara xaaddurooti.

Lawishsha:

Sub ExampleRandomSelect

Dim iVar As Integer

  iVar = Int((15 * Rnd) -2)

  Select Case iVar

    Case 1 To 5

      "1 nni 5 geeshsha noo kiiro" attami

    Case 6, 7, 8

      "6 nni 8 geeshsha noo kiiro" attami

    Case 8 To 10

      "8nni ale noo kiiro" attami

    Case Else

      "1 nni 10te hakkigeeshsho gobbaanni" attami

  End Select

End Sub