Ikkitote Fooliishshuwa

Konni woroonni noo fooliishshuwa ikkitubba irkidhanno.

If...Then...Else Statement

Aamantino ikkito Halaale ikkiro calla loosatto mitte woy mittete ale fooliishshote taysha tiranno.

Select...Case Statement

Handaarate hornyo aana irkire mitto woy mittunni ale fooliishshote taysha tiranno.

IIf Statement

Shallagantino handaara korkaataancho hornyo irkire, lamente giddonni mitte assishsha guma qolanno.