Intijerra

Konni woroonni noo assishshuwa hornyuwa intijerrate wido haransitanno.

Fix Function

Kiirote handaari intijerete hornyo kiirote beehamicco gafa hunatenni qolanno.

Int Function

Kiirote intijerete kifile qoltanno.