Mod Operator

Beehonniha intijerete gataancho qolanno.

Ganallo:

Guma = Handaara1 MOD Handaara2

Qolote guma:

Intijere

Eishshuwa:

Guma: MOD assoti guma amadanno kiirote soorramaancho.

Handaara1, Handaara2:Beeha hasiratto kiirote handaarra.

Lawishsha:

Sub ExampleMod

  10 Mod 2.5 attami ' 0 qolanno

  10 / 2.5 Attami ' 4 qolanno

  10 Mod 5 attami ' 0 qolanno

  10 /5 Attami ' 2 qolanno

  10 Mod 10 attami ' 5 qolanno

  5 / 10 Attami ' 0.5 qolanno

End Sub