"+" Operator

Lame handaarra ledanno woy xaadisannno.

Ganallo:

Guma = Handaara1 + Handaara2

Eishshuwa:

Guma: Lexxote guma amadanno kirote handaara.

Handaara1, Handaara2: Xaadisa woy leda hasiratto kiirote handaara.

Lawishsha:

Sub ExampleAddition1

    Print 5 + 5

End Sub

 

Sub ExampleAddition2

Dim iValue1 As Integer

Dim iValue2 As Integer

    iValue1 = 5

    iValue2 = 10

    Print iValue1 + iValue2

End Sub