"-" Operator

Lame Hornyuwa xeisanno.

Ganallo:

Guma = Handaara 1 - Handaara 2

Eishshuwa:

Guma: Xeishshu guma amaddanno kiirote handaara.

handaara 1, Handaara 2: Xeisa hasiratto handaarra.

Lawishsha:

Sub ExampleSubtraction1

    Print 5 - 5

End Sub

 

Sub ExampleSubtraction2

Dim iValue1 As Integer

Dim iValue2 As Integer

    iValue1 = 5

    iValue2 = 10

    Print iValue1 - iValue2

End Sub