XOR Operator

Korkaataancho calla-woy lame handaara xaadishsha loosanno

Ganallo:

Result = Expression1 XOR Expression2

Eishshuwa:

Guma: Xaadishshu guma amadanno kiirote soorramaancho.

Handaara1, Handaara2: Xaadisa hasiratto kiirotte handaara.

Lame handaara mimmito babbaxituro calla korkaataanchu callu-woy lamunku boolaanchi handaarra hornyo Halaale qoltanno.

Bitwise Calla-woy xaadishshu fiixoontanno bite lame handaarra giddonni mittunni qinaabburo bite qolanno.

Lawishsha:

Sub ExampleXOR

Dim vA As Variant, vB As Variant, vC As Variant, vD As Variant

Dim vOut As Variant

  vA = 10: vB = 8: vC = 6: vD = Null

  vOut = vA > vB XOR vB > vC ' returns 0

  vOut = vB > vA XOR vB > vC ' returns -1

  vOut = vA > vB XOR vB > vD ' returns -1

  vOut = (vB > vD XOR vB > vA) ' returns 0

  vOut = vB XOR vA ' returns 2

End Sub