Imp Operator

Lame handaarra aana korkaataancho leellishancho loosanno.

Ganallo:

Guma = Handaara1 Imp Handaara2

Eishshuwa:

Guma: Leellishaanchu guma amadanno kiirote soorramaancho.

Handaara1, Handaara2: Imp assaanchinni shallagga hasiratto handaarra.

Buulaancho handaarra giddo Imp assaano horonsi'rittoro, Xaru higannohu umi handaara Halaale hattono layinkiti handaarra Xara ikkite shallaganturooti.

Imp assaancho bitete handaarra giddo horonsi'rittoro, muli bite umi handaara giddo qinaaburonna layinkki handaara giddo ba'uro bite gumu giddonni ba'anno.

Lawishsha:

Sub ExampleImp

Dim A As Variant, B As Variant, C As Variant, D As Variant

Dim vOut As Variant

  A = 10: B = 8: C = 6: D = Null

  vOut = A > B Imp B > C ' -1 qolanno

  vOut = B > A Imp B > C ' -1 qolanno

  vOut = A > B Imp B > D ' 0 qolanno

  vOut = (B > D Imp B > A) ' -1 qolanno

  vOut = B Imp A ' -1 qolanno

End Sub