Time Statement

Assishshu "YY:AA:SS" suudishshi giddo xaa amuraate naanni-fikiimate gede qolanno.

Ganallo:

Time

Eishshuwa:

Borro: "YY:DD:SS" suudishshi giddo haaro yanna badanno naanni-fikiimate handaara.

Lawishsha:

Sub ExampleTime

    MsgSaaxine Yanna,0,"Yanna"

End Sub