Year Function

BarruAantenni woy Barruhornyonni loosamino aantete barri giddonni diro qolanno.

Ganallo:

Diro (Kiiro)

Qolote guma:

Intijere

Eishshuwa:

Kiiro: Dirro shllggate Kaa'lannoha aantete barri kiiro amadanno intijerete handaara.

Tini assishsha BarruAante assishsha gurchooti, hattono aantete barri diro qoltnno. Lawishshaho, handaara.

Print Year(DateSerial(1994, 12, 20))

1994 hornyo qolanno.

Error codes:

5 Horiweelo aante woshsho

Lawishsha:

Sub ExampleYear

    MsgBox "" & Year(Now) ,64,"Current year"

End Sub