Day Function

BarruAante woy BarruHornyonni kalaqantino aantete barri kiiro irkidhe aganu barra wobe sa'anno hornyo qoltanno.

Ganallo:

Barra(Kiiro)

Qolote guma:

Intijere

Eishshuwa:

Kiiro: Aganu barruwa tira dandaatto aantete barri kiiro amaddanno kiirote handaara.

Tini assishsha BarruAante assishsha gurchooti. Aantete barri kiiro giddonni aganu barra qola BarruAante woy BarruHornyo assishshanni kalaqantanno. Lawishshaho, handaara

Print Day (DateSerial(1994, 12, 20))

20 hornyo qolanno.

Error codes:

5 Horiweelo aante woshsho

Lawishsha:

Sub ExampleDay

    "Barra " & Barra(BarruAante(1994, 12, 20)) & " aganunniha" attami

End Sub