DateSerial Function

Badamino dirira, aganaho, woy barraho Barra qolanno.

Ganallo:

BarruAante (Diro, agana, barra)

Qolote guma:

Barra

Eishsha:

Diro: Diro lellishanno intijerete handaara. Baalanti 0 nna 9 mereero noo hornyuwa 1900-1999 dirra gede tirantanno. Tenne hakkigeeshshora gobbaanni leellanno dirira, baalanta shoole dijiitubba eessa hasiisannohe. years that fall outside this range, you must enter all four digits.

Agana: Badamino diri agana leellishanno intijerete handaara. Adhantino hakkigeeshsho ikkitanno1-12.

Barra: Badamino diri agana leellishanno intijerete handaara. Adhantino hakkigeeshsho 1-31 ikkitanno. Aganaho 31 barruwanni ajano aganira nookki barra eessittoro so'ro dihigganno .

BarruAante assishsha Sadaasa 30,1899 nna aamamino barri mereero barruwu kiiro qolanno. Tenne assishsha lame barruwa mereero noo badooshshe shallaggate horonsi'ra dandaatto.

BarruAante assishsha VarDana 7 (Barra)nni daatu dani Baxxaancho qolanno. Giddoonni, tini hornyo Lame hornyo gede kuusantanno, konni daafira aamamino barri 1.1.1900 ikkanno, higgino hornyo 2ikkitanno. Sadaasu 30, 1899 (ledo dila'antanno)albaanni barruwate ledo xaaddanno negeetive hornyuwa.

Adhantino hakkigeeshsho gobbaanni barru tiramiro, LibreOffice Basic so'ro sokka qolanno.

barra amaddanno naannifikiima gede DaatuHornyo assishsha tiri, BarruAante assishsha mitte mittenta eishshuwa(diro, agana, barra) badancho kiirote handaarra gede shallaggitanno.

Error codes:

5 Horiweelo aante woshsho

Lawishsha:

Sub ExampleDateSerial

Dim lDate As Long

Dim sDate As String

    lDate = DateSerial(1964, 4, 9)

    sDate = DateSerial(1964, 4, 9)

    MsgSaaxine lBarra ' 23476 qolanno

    MsgSaaxine sBarra ' 04/09/1964 qolanno

End Sub