Name Statement

Heeraanchu fayle woy furchu su'ma soorranno.

Ganallo:

AkkalaSu'ma Fikiimmate gede HaaroSu'mi fikiimmate gede su'mi

Eishshuwa:

AkkalaSu'ma, HaaroSu'ma:Faylete su'ma harumu ledo baddanno naannifikiimate fooliishsho, hattonnoURL Xawishsha horonsi'ra dandaatto.

Lawishsha:

Sub ExampleReName

On Error GoTo Error

FileCopy "c:\autoexec.bat", "c:\temp\autoexec.sav"

Name "c:\temp\autoexec.sav" As "c:\temp\autoexec.bat"

End

Error:

If err = 58 Then

    MsgSaaxine "Fayle umonni no"

End If

End

End Sub