Fayle E/G Assishshuwa

Horonsi'raanchu-woyyeesso(daata) faylla kalaqatenna gashshate Fayle E/G assishsha horonsi'ri.

Tenne assishshuwa "riletivete" faylla kalaqo irkisate horonsi'ra dandaatto, hakkiinnino maareekkote kiiro badatenni maareekkuwa suuqanna galagalte hogowa dandaatto. Fayle E/G assishshuwa faylete bikka, xaa harumi qinoo, woy faylete woy furchu daati kalaqo shiqishatenni fayllakki gashshate kaa'lannohe.

Faylla Fananniinna Cufanni

Fayle Eo/Guma Assishshuwa

Faylla Gashshanni

Faylla gashshate assishshuwanna assaawete fooliishshuwa woroonni borressantino.