Dodamme Assishshuwa

Tini kifile LibreOffice Qara Dodamme Assishshuwa tirtanno.

Basic Constants

Constants used in Basic programs

Leellishalba I/O Assishshuwa

Tini kifile horonsi'raanchu eora eonna guma hasaawubba abbate kaa'litanno Dodammete Assishshuwa xawisanno.

Fayle E/G Assishshuwa

Horonsi'raanchu-woyyeesso(daata) faylla kalaqatenna gashshate Fayle E/G assishsha horonsi'ri.

Barrunna Yannate Assishshuwa

Barrunna yannate shallaggo loosate konniicho borreessantino fooliishshuwanna assishshuwa horonsi'ri.

So'ro amadaanno Assishshuwa

LibreOffice Basic dodammete so'rora dawaranno gara tirate konni woroonni noo fooliishshuwa nna assishshuwa horonsi'ri.

Korkaataanchu Assaano

Konni woroonni noo korkaataanchu assaano LibreOffice Basic nni irkidhanno.

Shallagote assaano

Konni woroonni noo shallagote assaano LibreOffice Basic giddo irkisantanno.

Kiirote Assishshuwa

Konni woroonni noo kiirote assishshuwa shallaggo loossanno. Shallaggotenna buulaanchu assaano badantino kifile giddo xawisantino. Assishshuwa assaanotenni baxxitannohu assishshuwa tidho sayisse guma qoltanno, kayinni assaano lame kiiro handaarra xaadisatenni guma qoltanno.

Pirogiraamete Looso Qorqoranni

Konni woroonni noo fooliishshuwa pirogiraamete looso qorqortanno.

Soorramaano

Konni woroonni no fooliishshuwanna assishshuwa soorramaanotenni loosate kaa'litanno. Kore assishshuwa soorramaano tiratenna egensiisate, mittu daninni wolu wido woleessarte, woy soorramaanchu dana tirate horonsi'ra dandaatto.

Heewishshu Assaano

Heewishshu assaano konni woroonni borreessantino.

SNaannifikiima

Konni woroonni noo assishshuwa nna fooliishshuwa val….nna naannifikiima qoltanno.

Wole hajajubba

Tini wole ikko giddo amadantino assishshuwanna fooliishshuwa dirtooti.