Przypis dolny i końcowy

Menu zawiera polecenia wstawiające przypis dolny i końcowy z lub bez dodatkowej interakcji użytkownika.

Przypis dolny

Wstawia przypis dolny na bieżącej pozycji kursora bez monitu.

Przypis końcowy

Wstawia przypis końcowy na bieżącej pozycji kursora bez monitu.

Przypis dolny i końcowy

Wstawia do dokumentu przypis dolny lub końcowy. Zakotwiczenie przypisu jest wstawiane w miejscu położenia kursora. Podczas wstawiania przypisu można wybrać między automatycznym numerowaniem lub zastosowaniem symbolu niestandardowego.