Właściwości programu LibreOffice Writer

Program LibreOffice Writer umożliwia projektowanie i tworzenie dokumentów tekstowych zawierających elementy graficzne, tabele i wykresy. Dokumenty możesz zapisywać w wielu formatach, w tym w standardowym formacie OpenDocument (ODF), w formacie Microsoft Word .doc lub w HTML. Możesz także łatwo eksportować dokument do formatu PDF (Portable Document Format).

Pisanie

Program LibreOffice Writer umożliwia tworzenie podstawowych dokumentów, np. notatek, faksów, listów, życiorysów i scalanie dokumentów, a także długich, złożonych dokumentów składających się z wielu części uzupełnionych bibliografiami, tabelami informacyjnymi i indeksami.

Program LibreOffice Writer zawiera także wiele przydatnych funkcji, takich jak sprawdzanie pisowni, wyrazy bliskoznaczne, autokorekta i dzielenie wyrazów, a także różne szablony do niemal wszystkich zastosowań. Można także tworzyć własne szablony korzystając z kreatorów.

Projektowanie i tworzenie struktur

Pakiet LibreOffice udostępnia szeroką gamę opcji projektowania dokumentów. W oknie Style można tworzyć, przypisywać i modyfikować style akapitów, poszczególnych znaków, ramek i stron. Ponadto jest dostępne narzędzie Nawigator, które jest pomocne w szybkim poruszaniu się w dokumentach oraz które umożliwia wyświetlanie dokumentu w widoku konspektu i śledzenie obiektów wstawianych w dokumencie.

W dokumentach tekstowych można także tworzyć różne indeksy i tabele. Można definiować strukturę i wygląd indeksów oraz tabel zależnie od własnych wymagań. Aktywne hiperłącza i zakładki umożliwiają przechodzenie bezpośrednio do odpowiednich elementów tekstu.

DTP w programie LibreOffice Writer

W programie LibreOffice Writer jest dostępnych wiele narzędzi DTP (małej poligrafii) i narzędzi rysunkowych pomocnych w tworzeniu dokumentów o profesjonalnym wyglądzie, takich jak broszury, biuletyny i zaproszenia. Dokumenty można formatować, korzystając z układów wielokolumnowych, ramek tekstowych, grafik, tabel i innych obiektów.

Obliczenia

Dokumenty tekstowe w programie LibreOffice mają zintegrowaną funkcję obliczeń, która jest pomocna w wykonywaniu zaawansowanych obliczeń lub tworzeniu relacji logicznych. W dokumencie tekstowym można łatwo utworzyć tabelę w celu wykonania obliczeń.

Tworzenie rysunków

Za pomocą narzędzia rysowania programu LibreOffice Writer można tworzyć rysunki, grafikę, legendy i inne typy rysunków bezpośrednio w dokumentach tekstowych.

Wstawianie grafiki

W dokumencie tekstowym możesz umieszczać obrazy w różnych formatach, w tym obiekty graficzne zapisane w formacie JPG i GIF. Ponadto Galeria udostępnia kolekcję klipartów, a Galeria Fontwork pozwala na tworzenie niesamowitych efektów czcionek.

Wszechstronny interfejs aplikacji

Interfejs programu zaprojektowano w taki sposób, aby można go było indywidualnie konfigurować, np. dostosowywać ikony i menu. Różne okna programów, takie jak Style lub Nawigator, można rozmieszczać jako okna przestawne w dowolnym miejscu na ekranie. Można także zadokować niektóre okna przy krawędzi obszaru roboczego.

Kopiowanie metodą "przeciągnij i upuść"

Funkcja przeciągnij i upuść umożliwia szybką i wydajną pracę z dokumentami tekstowymi w pakiecie LibreOffice. Tą metodą można na przykład kopiować obiekty, takie jak grafiki z Galerii, z jednej lokalizacji do drugiej w tym samym dokumencie lub między otwartymi dokumentami pakietu LibreOffice.

Funkcje pomocy

Dostępny system Pomocy stanowi pełne źródło informacji na temat programów pakietu LibreOffice, w tym wskazówek pomocnych w wykonywaniu prostych i skomplikowanych zadań.