Pasek obiektów tekstowych

Zawiera polecenia formatowania tekstu w obiekcie rysunkowym. Pasek Obiekt tekstowy jest wyświetlany po dwukrotnym kliknięciu wewnątrz obiektu rysunkowego.

Nazwa czcionki

Umożliwia wybranie nazwy czcionki z listy lub bezpośrednie wprowadzenie jej z klawiatury.

Można wprowadzić nazwy kilku czcionek, rozdzielając je średnikami. Program LibreOffice wykorzystuje następną czcionkę w podanej kolejności, jeśli poprzednia nie jest dostępna.

Ikona

Nazwa czcionki

Rozmiar czcionki

Umożliwia wybranie rozmiaru czcionki z listy lub wprowadzenie rozmiaru ręcznie.

Pogrubione

Pogrubia zaznaczony tekst. Jeśli kursor znajduje się wewnątrz słowa, całe słowo zostaje pogrubione. Jeśli zaznaczony tekst lub wyraz jest już pogrubiony, pogrubienie jest usuwane.

Ikona

Pogrubione

Kursywa

Zamienia zaznaczony tekst na kursywę. Jeśli kursor znajduje się wewnątrz słowa, całe słowo jest zmieniane na kursywę. Jeśli zaznaczony tekst jest już pisany kursywą, formatowanie to jest usuwane.

Ikona

Kursywa

Podkreślenie

Podkreśla zaznaczony tekst lub usuwa jego zaznaczenie.

Ikona

Podkreślenie

Indeks górny

Zmniejsza rozmiar czcionki zaznaczonego tekstu i podnosi tekst powyżej linii bazowej.

Ikona

Indeks górny

Indeks dolny

Zmniejsza rozmiar czcionki zaznaczonego tekstu i umieszcza tekst poniżej linii bazowej.

Ikona

Indeks dolny

Do lewej

Wyrównuje zaznaczone akapity do lewego marginesu strony.

Ikona

Wyrównaj do lewej

Do środka

Wyrównuje zaznaczone akapity do środka strony.

Ikona

Do prawej

Wyrównuje zaznaczone akapity do prawego marginesu strony.

Ikona

Wyrównaj do prawej

Wyrównaj do lewej i prawej

Wyrównuje zaznaczone akapity do lewego i prawego marginesu strony. Można również określić opcje wyrównania ostatniego wiersza akapitu. W tym celu należy wybrać Format - Akapit - Wyrównanie.

Ikona

Do lewej i prawej

Obsługa języków azjatyckich

Dostęp do tych poleceń jest możliwy tylko po włączeniu obsługi języków azjatyckich, wybierając polecenie – Ustawienia językowe – Języki.

Kierunek tekstu od lewej do prawej

Określa poziomy kierunek tekstu.

Ikona

Kierunek tekstu od lewej do prawej

Kierunek tekstu z góry na dół

Specifies the vertical direction of the text.

Ikona

Kierunek tekstu z góry na dół

Zaznacz wszystko

Zaznacza całą zawartość bieżącego pliku, ramki lub obiektu tekstowego.

Ikona

Zaznacz wszystko

Znak

Zmienia czcionkę i formatowanie czcionki zaznaczonych znaków.

Ikona

Znak

Akapit

Tutaj można definiować wcięcia, odstępy, wyrównanie i rozmieszczenie linii aktualnie wybranego akapitu.

Ikona

Akapit