Pasek ramki

Jeśli zostanie wybrana ramka, na pasku Ramkasą dostępne najważniejsze funkcje formatowania i rozmieszczania ramki.

Set Paragraph Style

Przypisuje styl bieżącemu akapitowi, zaznaczonym akapitom lub zaznaczonemu obiektowi.

Ustaw styl akapitu

Ustaw styl akapitu

Wyłącz opływanie

Umieszcza obiekt w osobnym wierszu dokumentu. Tekst dokumentu jest wyświetlany ponad i pod obiektem, ale nie po jego bokach.To ustawienie można także wybrać na zakładce Opływanie.

Ikona

Wyłącz opływanie

Włącz opływanie

Otacza obiekt tekstem wzdłuż czterech krawędzi.Ta ikona odpowiada opcji Opływanie obustronne na zakładce Opływanie.

Ikona

Włącz opływanie

Na wskroś

Umieszcza obiekt przed tekstem.To ustawienie można także konfigurować na zakładce Opływanie.

Ikona

Na wskroś

Wyrównaj do lewej

Wyrównuje lewe krawędzie wybranych obiektów. Jeśli w programie Draw lub Impress wybrano tylko jeden obiekt, jego lewa krawędź jest wyrównywana z lewym marginesem strony.

Ikona

Do lewej

Do środka w poziomie

Wyrównuje zaznaczone obiekty do środka w poziomie. Jeśli w programie Draw lub Impress zaznaczono tylko jeden obiekt, jego środek jest wyrównywany do środka strony w poziomie.

Ikona

Do środka

Wyrównaj do prawej

Wyrównuje prawe krawędzie zaznaczonych obiektów. Jeżeli w programie Impress lub Draw zaznaczony jest tylko jeden obiekt, prawa krawędź tego obiektu wyrównywana jest do prawego marginesu strony.

Ikona

Do prawej

Wyrównaj do góry

Wyrównuje w pionie górne krawędzie zaznaczonych obiektów. Jeżeli w programie Impress lub Draw jest zaznaczony tylko jeden obiekt, górna krawędź tego obiektu wyrównywana jest do górnego marginesu strony.

Ikona

Do góry

Wyrównaj do środka w pionie

Wyrównuje zaznaczone obiekty do środka w pionie. Jeśli w programie Draw lub Impress zaznaczono tylko jeden obiekt, jego środek jest wyrównywany do środka strony w pionie.

Ikona

Do środka

Wyrównaj do dołu

Wyrównuje w pionie dolne krawędzie zaznaczonych obiektów. Jeżeli w programie Impress lub Draw jest zaznaczony tylko jeden obiekt, dolna krawędź tego obiektu wyrównywana jest do dolnego marginesu strony.

Ikona

Do dołu

Krawędzie

Kliknięcie ikony Krawędzie powoduje otwarcie paska narzędzi Krawędzie, gdzie można zmodyfikować krawędzie obszaru arkusza lub obiektu.

Ikona

Krawędzie

Styl linii

Kliknięcie tej ikony powoduje otwarcie paska Styl linii, za pomocą którego można zmienić styl linii krawędzi.

Ikona

Styl linii

Kolor krawędzi

Kliknij ikonę Kolor linii obramowania. Zostanie wyświetlony pasek narzędzi Kolor krawędzi, za pomocą którego można zmienić kolor krawędzi obiektu.

Ikona

Kolor linii obramowania

Kolor tła

Kliknij, aby otworzyć pasek narzędzi, gdzie można kliknąć kolor tła akapitu. Kolor stosowany jest do tła bieżącego akapitu lub wybranych akapitów.

Ikona

Kolor tła

Właściwości ramki

Wstawia ramkę, za pomocą której można utworzyć układ jednej lub więcej kolumn z tekstem i obiektami.

Ikona

Właściwości ramki

Przesuń na wierzch

Przesuwa zaznaczony obiekt na samą górę w kolejności rozmieszczenia, tak że znajduje się przed pozostałymi obiektami.

Ikona

Przesuń na wierzch

Przesuń na spód

Przesuwa zaznaczony obiekt na spód w kolejności rozmieszczania, tak by znajdował się za pozostałymi obiektami.

Ikona

Przesuń na spód

Zmień zakotwiczenie

Umożliwia przełączanie się między opcjami zakotwiczenia.

Ikona

Zmiana zakotwiczenia

Powiązanie

Łączy wybraną ramkę z następną. Tekst jest automatycznie przenoszony z jednej ramki do kolejnej.

Ikona

Połącz ramki

Rozłącz ramki

Przerywa połączenie między ramkami. Można zerwać tylko połączenie między zaznaczoną ramką a ramką docelową.

Ikona

Rozłącz ramki