Pasek formuły

Za pomocą paska Formuła można tworzyć i wstawiać obliczenia w dokumencie tekstowym. Aby włączyć pasek Formuła, należy nacisnąć klawisz F2.

Adres komórki

Wyświetla pozycję kursora komórki w tabeli.

Formuła

Otwiera podmenu umożliwiające wstawienie formuły do komórki tabeli. Umieść kursor w komórce tabeli lub miejscu dokumentu, w którym ma być wyświetlony wynik. Kliknij ikonę Formuła i wybierz z podmenu żądaną formułę.

Ikona

Formuła

Anuluj

Usuwa zawartość wiersza wprowadzania i zamyka pasek formuły.

Ikona

Anuluj

Zastosuj

Przenosi zawartość wiersza wprowadzania do dokumentu i zamyka pasek formuły. Zawartość wiersza wprowadzania zostanie wstawiona w pozycji kursora w dokumencie.

Ikona

Zastosuj

Obszar formuły

Umożliwia utworzenie formuły przez wpisanie jej bezpośrednio w wierszu wprowadzania lub kliknięcie ikony Formuła i wyświetlenie formuł w podmenu.

Obszar formuły z formułą

Obszar formuły