Linijki

Linijki wyświetlają wymiary strony, pozycje tabulatorów, wcięć, krawędzi oraz kolumn. Możesz je modyfikować na linijce przy pomocy myszy.

Klikając dwukrotnie linijkę, można otworzyć okno dialogowe Akapit i przypisać bezpośrednie formatowanie akapitu dla bieżącego akapitu lub wybranych akapitów.

Ustawianie tabulatorów

Za pomocą myszy na linijce ustaw tabulatory bieżącego akapitu lub wszystkich zaznaczonych akapitów.

Ustawianie wcięć, marginesów i kolumn

Wcięcia i marginesy bieżącego akapitu lub wszystkich zaznaczonych akapitów można definiować za pomocą myszy.