Podgląd wydruku

Pasek podglądu wydruku pojawia się jeżeli oglądasz bieżący dokument w trybie podglądu wydruku.

Poprzednia strona

Moves back to the previous page in the document. This function is only active when you select the Print Preview function on the File menu.

Ikona

Poprzednia strona

Następna strona

Przechodzi do następnej strony dokumentu. Ta funkcja jest aktywna tylko po wybraniu funkcji Podgląd wydruku z menu Plik.

Ikona

Następna strona

Przechodzi do pierwszej strony dokumentu. Ta funkcja jest aktywna tylko po wybraniu funkcji Podgląd wydruku z menu Plik.

Ikona

Przechodzi do ostatniej strony dokumentu. Ta funkcja jest aktywna tylko po wybraniu funkcji Podgląd wydruku z menu Plik.

Ikona

Podgląd dwóch stron

Wyświetla dwie strony w oknie Podglądu wydruku. Strony nieparzyste są zawsze wyświetlane po prawej stronie, a parzyste po lewej.

Ikona

Podgląd dwóch stron

Określa liczbę stron wyświetlanych na ekranie. Kliknij strzałkę, która znajduje się obok ikony, aby otworzyć siatkę umożliwiającą zaznaczenie liczby wyświetlanych stron za pomocą wierszy i kolumn w podglądzie.

Ikona

Podgląd wielu stron

Podgląd książkowy

Wybór tej opcji powoduje wyświetlanie pierwszej strony po prawej stronie podglądu wydruku. Wyłączenie powoduje wyświetlanie pierwszej strony po lewej stronie podglądu.

ikona podglądu książkowego

Podgląd książkowy

Powiększ

Powiększa podgląd w celu wyświetlenia szczegółów dokumentu.

Pomniejsz

Zmniejsza powiększenie w celu wyświetlenia większej części dokumentu w zmniejszonym rozmiarze.

Powiększenie podglądu

Określa poziom powiększenia poglądu wydruku.

Pełny ekran

Pokazuje lub ukrywa menu i paski narzędzi. Aby opuścić tryb pełnoekranowy, należy kliknąć przycisk Pełny ekran lub nacisnąć klawisz Esc.

Ikona

Widok pełnoekranowy (w trybie podglądu wydruku)