Pasek wypunktowania i numeracji

Na pasku Wypunktowanie i numeracja są dostępne funkcje modyfikowania struktury numerowanych akapitów, w tym zmiany kolejności akapitów i definiowania różnych poziomów akapitów.

Wyłącz numerację

Wyłącza wyliczanie i numerowanie w bieżącym akapicie lub zaznaczonych akapitach.

Ikona

Wyłącz numerację

Przenosi zaznaczony akapit o jeden poziom w górę w hierarchii numeracji lub wypunktowania.

Ikona

Przenosi zaznaczony akapit o jeden poziom w dół w hierarchii numeracji lub wypunktowania.

Ikona

Poziom wyżej z podpunktami

Przesuwa akapity z podpunktami o jeden poziom wyżej. Jest to widoczne tylko, jeśli kursor znajduje się wewnątrz wypunktowanego lub numerowanego tekstu.

Ikona

Poziom wyżej z podpunktami

Poziom niżej z podpunktami

Przesuwa akapit z podpunktami jeden poziom niżej. Opcja widoczna jest tylko, jeśli kursor umieszczony jest w obszarze listy numerowanej lub wypunktowanej.

Ikona

Poziom niżej z podpunktami

Wstaw wpis bez numeru

Wstawia akapit bez numeracji. Istniejąca numeracja nie zostanie zmieniona. Ikona jest widoczna tylko, jeśli kursor został umieszczony w numerowanym lub wypunktowanym tekście.

Ikona

Wstaw wpis bez numeru

Przesuń w górę

Umieszcza wybrany akapit przed akapitem znajdującym się wyżej.

Ikona

Przesuń w górę

Przesuń w dół

Umieszcza wybrany akapit za akapitem znajdującym się niżej.

Ikona

Przesuń w dół

Przenieś w górę z podpunktami

Przesuwa akapit wraz z podpunktami ponad poprzedni akapit. Funkcja widoczna tylko, gdy kursor znajduje się wewnątrz wyliczanego lub numerowanego tekstu.

Ikona

Przenieś w górę z podpunktami

Przenieś w dół z podpunktami

Przesuwa akapit wraz z podpunktami pod następny akapit. Funkcja widoczna tylko, gdy kursor znajduje się wewnątrz wyliczanego lub numerowanego tekstu.

Ikona

Przenieś w dół z podpunktami

Zacznij numerację od nowa

Rozpoczyna numerację tekstu od nowa. Jest to widoczne tylko, gdy kursor znajduje się w tekście numerowanym lub wypunktowanym.

Ikona

Zacznij numerację od nowa

Numeracja i wypunktowanie

Dodaje do bieżącego akapitu numerację lub znaki wypunktowania i umożliwia edycję ich formatu.

Ikona

Włącz/wyłącz wypunktowanie