Pasek formatowania

Pasek formatowania zawiera funkcje służące do formatowania tekstu.

Style

Określa, czy okno Style ma być pokazywane, czy ukryte. Okno to służy do przypisywania i organizowania stylów.

Ikona

Style

Set Paragraph Style

Przypisuje styl bieżącemu akapitowi, zaznaczonym akapitom lub zaznaczonemu obiektowi.

Ustaw styl akapitu

Ustaw styl akapitu

Nazwa czcionki

Umożliwia wybranie nazwy czcionki z listy lub bezpośrednie wprowadzenie jej z klawiatury.

Można wprowadzić nazwy kilku czcionek, rozdzielając je średnikami. Program LibreOffice wykorzystuje następną czcionkę w podanej kolejności, jeśli poprzednia nie jest dostępna.

Ikona

Nazwa czcionki

Rozmiar czcionki

Umożliwia wybranie rozmiaru czcionki z listy lub wprowadzenie rozmiaru ręcznie.

Pogrubione

Pogrubia zaznaczony tekst. Jeśli kursor znajduje się wewnątrz słowa, całe słowo zostaje pogrubione. Jeśli zaznaczony tekst lub wyraz jest już pogrubiony, pogrubienie jest usuwane.

Ikona

Pogrubione

Kursywa

Zamienia zaznaczony tekst na kursywę. Jeśli kursor znajduje się wewnątrz słowa, całe słowo jest zmieniane na kursywę. Jeśli zaznaczony tekst jest już pisany kursywą, formatowanie to jest usuwane.

Ikona

Kursywa

Podkreślenie

Podkreśla zaznaczony tekst lub usuwa jego zaznaczenie.

Ikona

Podkreślenie

Do lewej

Wyrównuje zaznaczone akapity do lewego marginesu strony.

Ikona

Wyrównaj do lewej

Do środka

Wyrównuje zaznaczone akapity do środka strony.

Ikona

Do prawej

Wyrównuje zaznaczone akapity do prawego marginesu strony.

Ikona

Wyrównaj do prawej

Wyrównaj do lewej i prawej

Wyrównuje zaznaczone akapity do lewego i prawego marginesu strony. Można również określić opcje wyrównania ostatniego wiersza akapitu. W tym celu należy wybrać Format - Akapit - Wyrównanie.

Ikona

Do lewej i prawej

Włącz/Wyłącz numerację

Dodaje lub usuwa numerację zaznaczonych akapitów. Aby zdefiniować format numeracji, wybierz polecenie Format - Wypunktowanie i numeracja. Aby wyświetlić pasek Wypunktowanie i numeracja, wybierz Widok - Paski narzędzi - Wypunktowanie i numeracja.

Ikona

Włącz/Wyłącz numerację

Włącz/wyłącz wypunktowanie

Tworzy lub usuwa wypunktowanie dla wybranych akapitów.

Ikona

Włącz/wyłącz wypunktowanie

Zmniejsz wcięcie

Kliknij ikonę Zmniejsz wcięcie, aby zmniejszyć lewe wcięcie bieżącego akapitu lub zawartości komórki i ustawić to wcięcie na następnej domyślnej pozycji tabulatora.

Ikona

Zmniejsz wcięcie

Zwiększ wcięcie

Kliknij ikonę Zwiększ wcięcie, aby zwiększyć lewe wcięcie bieżącego akapitu lub zawartości komórki i ustawić to wcięcie na następnej domyślnej pozycji tabulatora.

Ikona

Zwiększ wcięcie

Kolor czcionki

Click to apply the current font color to the selected characters. You can also click here, and then drag a selection to change the text color. Click the arrow next to the icon to open the Font color toolbar.

Ikona

Kolor czcionki

Kolor wyróżnienia

Wyróżnia zaznaczony tekst bieżącym kolorem wyróżnienia. Jeśli tekst nie jest zaznaczony, kliknij ikonę Kolor wyróżnienia, wybierz tekst, który chcesz wyróżnić, a następnie ponownie kliknij ikonę Kolor wyróżnienia. Aby zmienić kolor wyróżnienia, kliknij strzałkę obok ikony Kolor wyróżnienia, a następnie kliknij żądany kolor.

Ikona

Kolor wyróżnienia

Kolor tła

Kliknij, aby otworzyć pasek narzędzi, gdzie można kliknąć kolor tła akapitu. Kolor stosowany jest do tła bieżącego akapitu lub wybranych akapitów.

Ikona

Kolor tła

Dodatkowe ikony

Zwiększ czcionkę

Zwiększa rozmiar czcionki dla zaznaczonego tekstu.

Zmniejsz czcionkę

Zmniejsza rozmiar czcionki dla zaznaczonego tekstu.

Jeśli jest włączona obsługa CTL, wyświetlane są dwie dodatkowe ikony.

Z lewej do prawej

ikona z lewej do prawej

Tekst jest wprowadzany od lewej do prawej.

Z prawej do lewej

ikona z prawej do lewej

Tekst sformatowany w złożonym języku układu tekstu jest wprowadzany od prawej do lewej.