Style

Zawiera komendy do zastosowania, tworzenia, edycji, aktualizacji, ładowania i zarządzania stylamiw dokumencie tekstowym.

Wpisy stylów tekstowych

Wpisy zawierają najbardziej popularne style akapitu, znaków oraz list. Kliknij na wybranym stylu aby go zastosować.

Ikona wskazówki

You can customize the list of styles entries using menu Tools - Customize. Because custom styles belongs to the actual document, remember to store the customized menu in the document scope.


Edytuj styl

Opens the Paragraph Style dialog box of the current paragraph.

Aktualizuj styl

Update the paragraph style with the direct formatting applied to the current paragraph.

Nowy styl

Dodaje styl akapitu z ustawieniami aktualnego zaznaczenia. Zostaniesz poproszony o podanie nazwy stylu.

Załaduj style

Importuj style z innego dokumentu lub szablonu do aktualnego dokumentu.

Zarządzaj stylami

Opens the Styles deck in the sidebar.