Tabela

Pokazuje wszystkie polecenia służące do wstawiania, edycji, usuwania tabel i jej elementów w dokumentach tekstowych.

Wstaw tabelę

Wstawia nową tabelę.

Wstaw

Kolumny

Wstawia kolumny.

Wiersze

Wstawia wiersze.

Usuń

Tabela

Usuwa bieżącą tabelę.

Kolumny

Usuwa zaznaczone kolumny.

Wiersze

Usuwa zaznaczone wiersze.

Zaznacz

Tabela

Zaznacza bieżącą tabelę.

Kolumna

Zaznacza bieżącą kolumnę.

Wiersz

Zaznacza bieżący wiersz.

Komórka

Zaznacza bieżącą komórkę.

Scal komórki

Łączy zawartość zaznaczonych komórek tabeli w pojedynczą komórkę.

Podziel komórki

Dzieli komórkę lub grupę komórek w pionie lub w poziomie na określoną liczbę komórek.

Scal tabelę

Łączy dwie następujące po sobie tabele w jedną. Łączone tabele muszą ze sobą bezpośrednio sąsiadować i nie mogą być rozdzielone pustym akapitem.

Podziel tabelę

Dzieli bieżącą tabelę na dwie oddzielne tabele w punkcie umieszczenia kursora. Dostęp do tego polecenia można uzyskać również przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy wewnątrz komórki tabeli.

Autoformatowanie tabeli

Automatycznie stosuje formaty w bieżącej tabeli, w tym czcionki, cieniowanie i obramowania.

Autodopasowanie

Szerokość kolumny

Otwiera okno dialogowe w którym można zmienić szerkość kolumny.

Optymalna szerokość kolumny

Automatycznie dostosowuje szerokość kolumny do zawartości komórek. Zmiana szerokości kolumny nie ma wpływu na szerokość pozostałych kolumn w tabeli. Szerokość tabeli nie może być większa niż szerokość strony.

Rozmieść kolumny równomiernie

Wyrównuje szerokość zaznaczonych kolumn tak, aby pasowała do najszerszej kolumny w zaznaczeniu. Całkowita szerokość tabeli nie może przekroczyć szerokości strony.

Wysokość wiersza

Otwiera okno dialogowe w którym można zmienić wysokość wiersza.

Optymalna wysokość wiersza

Automatycznie dostosowuje wysokość wierszy do zawartości komórek. To ustawienie jest domyślne dla nowych tabel.

Rozmieść wiersze równomiernie

Wyrównuje wysokość zaznaczonych wierszy tak, aby pasowała do najwyższego wiersza w zaznaczeniu.

Podział między stronami

Zezwala na podział strony w bieżącym wierszu.

Powtarzaj wiersze nagłówków

Powtarza główkę strony na kolejnych stronach jeżeli wielkość tabeli przekracza jedną stronę.

Konwertuj

Tekst na tabelę

Otwiera okno dialogowe , w którym można konwertować zaznaczony tekst na tabelę.

Tabela na tekst

Otwiera okno dialogowe , w którym można konwertować bieżącą tabelę na tekst.

Sortuj

Sortuje zaznaczone akapity lub wiersze tabeli w alfabetycznie lub liczbowo. Możnesz zdefiniować do trzech kluczy sortowania, oraz połączyć klucze alfanumeryczne i liczbowe.

Formuła

Otwiera pasek formuły, za pomocą którego można wprowadzać lub edytować formułę.

Format liczb

Otwiera okno dialogowe w którym możesz określić format liczb w tabeli.

Właściwości tabeli

Określa właściwości zaznaczonej tabeli, na przykład jej nazwę, wyrównanie, odstępy, szerokość kolumn, obramowanie i tło.