Okno

Zawiera polecenia służące manipulowaniu i wyświetlaniu okien dokumentów.

Nowe okno

Otwiera nowe okno z zawartością taką, jak w oknie bieżącym. Pozwala to jednocześnie przeglądać różne części tego samego dokumentu.

Zamknij Okno

Zamyka bieżące okno. Wybierz polecenie Okno - Zamknij okno albo naciśnij kombinację klawiszy + F4. W oknie podglądu wydruku programu LibreOffice Writer i Calc możesz zamknąć bieżące okno, klikając przycisk Zamknij podgląd.

Lista dokumentów

Wyświetla listę otwartych dokumentów. Aby przejść do dokumentu, należy wybrać jego nazwę z listy.