Narzędzia

Zawiera narzędzia językowe, galerię obiektów multimedialnych, które możesz dodawać do dokumentów oraz narzędzia konfiguracyjne.

Pisownia

Rozpoczyna ręczne sprawdzanie pisowni.

Język

Otwiera podmenu umożliwiające wybranie poleceń odnoszących się do określonego języka.

Licznik słów

Liczy słowa i znaki, z lub bez spacji, w bieżącym zaznaczeniu i w całym dokumencie. Licznik jest prowadzony na bieżąco podczas pisania lub zmianie zaznaczenia.

Numeracja rozdziałów

Określa format liczb oraz hierarchię numeracji rozdziałów w bieżącym dokumencie.

Numeracja wierszy

Dodaje lub usuwa oraz formatuje numerację wierszy w bieżącym dokumencie. Aby wyłączyć akapit z numeracji wierszy, należy kliknąć ten akapit, wybrać Format - Akapit, kliknąć zakładkę Numeracja, a następnie usunąć zaznaczenie pola wyboru Numeruj wiersze tego akapitu.

Przypisy dolne

Określa ustawienia wyświetlania przypisów dolnych i końcowych.

Bibliograficzna baza danych

Wstawia, usuwa, edytuje i zarządza rekordami z bibliograficznej bazy danych.

Kreator korespondencji seryjnej

Uruchamia kreatora korespondencji seryjnej w celu utworzenia korespondencji seryjnej lub wysłania wiadomości e-mail do wielu odbiorców.

Sortuj

Sortuje zaznaczone akapity lub wiersze tabeli w alfabetycznie lub liczbowo. Możnesz zdefiniować do trzech kluczy sortowania, oraz połączyć klucze alfanumeryczne i liczbowe.

Oblicz

Oblicza zaznaczoną formułę i kopiuje wynik do schowka.

Aktualizuj

Aktualizuje elementy bieżącego dokumentu o dynamicznej zawartości, na przykład pola lub indeksy.

Odtwarzacz multimedialny

Otwiera okno odtwarzacza multimedialnego, umożliwiające podgląd filmów i odtwarzanie plików dźwiękowych oraz wstawianie ich do bieżącego dokumentu.

Makra

Umożliwia rejestrację, zarządzanie i edycję makr.

Menedżer rozszerzeń

The Extension Manager adds, removes, disables, enables, and updates LibreOffice extensions.

Ustawienia filtrów XML

Otwiera okno dialogowe Ustawienia filtrów XML, które umożliwia tworzenie, edycję, usuwanie i testowanie filtrów importu i eksportu plików XML.

Opcje Autokorekty

Ustawia opcje automatycznego zastępowania tekstu podczas pisania.

Autotekst

Tworzy, edytuje lub wstawia autotekst. Jako autotekst można zapisywać tekst sformatowany, tekst z grafiką, tabele i pola. Aby szybko wstawić autotekst, wpisz skrót autotekstu w dokumencie, a następnie naciśnij klawisz F3.

Dostosuj

Umożliwia dostosowanie LibreOffice pod względem menu, skrótów klawiaturowych, pasków narzędzi i przypisania makr do zdarzeń.

Opcje

To polecenie otwiera okno zaawansowanej konfiguracji programu.