Plik

Zawiera polecenia służące pracy z dokumentami, takie jak otwórz nowy dokument czy zamknij aplikację.

Nowy

Tworzy nowy dokument LibreOffice.

Otwórz

Otwiera plik lokalny lub zdalny lub importuje go.

Otwórz zdalnie...

Otwiera dokument znajdujący się w zdalnej usłudze plików.

Poprzednie dokumenty

Wyświetla listę ostatnio otwieranych plików. Aby otworzyć plik z tej listy, należy kliknąć jego nazwę.

Zamknij

Zamyka bieżący dokument bez wychodzenia z programu.

Kreatory

Prowadzi użytkownika przez proces tworzenia listu służbowego lub osobistego, faksu, agendy, prezentacji i innych dokumentów.

Szablony

Umożliwia zarządzanie i edycję szablonów oraz zapisanie bieżącego pliku jako szablonu.

Załaduj ponownie

Zastępuje bieżący dokument jego ostatnio zapisaną wersją.

Wersje

Zapisuje i organizuje wiele wersji bieżącego dokumentu w tym samym pliku. Umożliwia także otwieranie, usuwanie i porównywanie poprzednich wersji.

Zapisz

Zapisuje bieżący dokument.

Zapisz zdalnie..

Zapisuje dokument znajdujący się w zdalnej usłudze plików.

Zapisz jako

Zapisuje bieżący dokument w innej lokalizacji, pod inną nazwą lub jako inny typ pliku.

Zapisz wszystko

Zapisuje wszystkie zmodyfikowane dokumenty programu LibreOffice.

Zapisz kopię

Zapisz kopię aktualnego dokumentu pod inną nazwą lub lokalizacją.

Eksportuj

Zapisuje bieżący dokument w określonej lokalizacji pod inną nazwą i w innym formacie.

Eksportuj jako...

Eksportuj dokument w formatach PDF lub EPUB

Wyślij

Wysyła kopię bieżącego dokumentu do różnych aplikacji.

Podgląd w przeglądarce internetowej

Tworzy tymczasową kopię bieżącego dokumentu w formacie HTML, otwiera domyślną systemową przeglądarkę internetową i wyświetla w niej plik HTML.

Podgląd wydruku

Wyświetla lub zamyka podgląd wydruku strony.

Drukuj

Drukuje bieżący dokument, zaznaczenie lub określone strony. Można także ustawić opcje drukowania bieżącego dokumentu. Opcje drukowania zależą od drukarki i używanego systemu operacyjnego.

Ustawienia drukarki

Wybierz domyślną drukarkę dla bieżącego dokumentu.

Właściwości dokumentu

Wyświetla właściwości bieżącego pliku, w tym statystyki, takie jak ilości wyrazów i datę jego utworzenia.

Podpisy cyfrowe

Dodaje lub usuwa podpisy cyfrowe w dokumencie. To okno dialogowe umożliwia również wyświetlenie certyfikatów.

Zakończ

Zamyka wszystkie aplikacje LibreOffice i sugeruje, aby zapisać dokonane zmiany. To polecenie nie istnieje w systemach macOS .