Pasek korespondencji seryjnej

Pasek narzędzi korespondencji seryjnej zawiera polecenia dla końcowych etapów procesu korespondencji seryjnej

Aby wykonać tę operację...

Przejdź do menu Widok - Paski narzędzi i wybierz polecenie Korespondencja seryjna


Kreator korespondencji seryjnej

Uruchamia kreatora korespondencji seryjnej w celu utworzenia korespondencji seryjnej lub wysłania wiadomości e-mail do wielu odbiorców.

(Numer odbiorcy)

Określa numer rekordu adresu odbiorcy w celu przejrzenia dokumentu korespondencji seryjnej do odbiorcy.

Przyciski przeglądania umożliwiają przewijanie wewnątrz rekordów adresów.

Wyklucz odbiorcę

Wyklucza bieżącego adresata z listy korespondencji seryjnej.

_Edycja indywidualnego dokumentu...

Tworzy pojedynczy scalony dokument z podziałami stron między poszczególnymi odbiorcami. Nazwy i adresy odbiorców są zawarte w dokumencie, który można dostosować w razie potrzeby.

Zapisz dokument korespondencji seryjnej

Zapisz mail korespondencji seryjnej do pliku.

Drukuj dokument korespondencji seryjnej

Prints the mail merge output for all or some recipients.

Wyślij korespondencję seryjną jako e-mail

Sends the mail merge output as e-mail messages to all or some recipients.