Numerowanie i style numerowania

Numerowanie akapitów można zastosować ręcznie lub za pomocą stylu akapitu.

Stosowanie ręcznej numeracji

Aby zastosować numerowanie ręczne, kliknij wybrany akapit, a następnie kliknij ikonę Włącz/wyłącz numerację na pasku Formatowanie.

Ikona notatki

Nie można zastosować numerowania ręcznego do akapitów wymienionych na liście "Style specjalne" w oknie Style.


Do edycji list numerowanych lub wypunktowanych można użyć także poleceń paska narzędzi Wypunktowanie i numeracja. Aby zmienić format numerowania lub wypunktowania, kliknij ikonę Wyliczanie i numerowanie.

Stosowanie numeracji z wykorzystaniem stylu akapitu

Style akapitu pozwalają lepiej kontrolować numerowanie dokumentu. Podczas zmiany formatu numerowania dla stylu, wszystkie akapity korzystające z tego stylu zostaną automatycznie zaktualizowane.

  1. Wybierz pozycję Widok - Style, a następnie kliknij ikonę Style strony.

  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy styl akapitu, do którego należy zastosować numerowanie, a następnie wybierz opcję Modyfikuj.

  3. Kliknij kartę Konspekt i numeracja.

  4. W polu Styl numeracji wybierz typ numeracji, który ma zostać użyty.

  5. Kliknij OK.

  6. Zastosuj styl do akapitów, do których należy dodać numerowanie.

Dodawanie punktorów

Dodawanie numeracji

Wyłączanie wypunktowania i numerowania poszczególnych akapitów

Łączenie list numerowanych

Korzystanie z podpisów

Definiowanie zakresów numeracji

Modyfikacja numeracji listy numerowanej

Tworzenie wyliczeń lub list podczas pisania