Dodawanie numeracji

Dodawanie numeracji do listy

  1. Zaznacz akapity, w których należy dodać numerację.

  2. Na pasku Formatowanie kliknij ikonę Numeracja włączona/wyłączonaIkona.

  3. Aby zmienić formatowanie i hierarchię listy numerowanej, kliknij listę, a następnie otwórz pasek narzędzi Numeracja/Wypunktowanie.

Ikona notatki

Aby usunąć numerację, zaznacz numerowany akapit, a następnie kliknij ikonę Włącz/wyłącz numerację na pasku Formatowanie.


Formatowanie listy numerowanej

Aby zmienić formatowanie listy numerowanej, kliknij listę, a następnie wybierz Format - Wyliczanie i numerowanie.