Dodawanie punktorów

Dodawanie punktorów

  1. Zaznacz akapity, w których należy dodać punktory.

  2. Na pasku Formatowanie kliknij dwukrotnie ikonę Włącz/wyłącz wypunktowanie Ikona.

Ikona notatki

Aby usunąć punktory, zaznacz wypunktowany akapit, a następnie kliknij ikonę Włącz/wyłącz wypunktowanie na pasku Formatowanie.


Formatowanie punktorów

Aby zmienić formatowanie list wypunktowanych, wybierz pozycję Format - Numeracja i wypunktowanie.

Aby na przykład zmienić symbol punktora, kliknij kartę Opcje, kliknij przycisk przeglądania Wybierz obok słowa Znak, a następnie wybierz odpowiedni znak specjalny. Możesz także kliknąć kartę Obraz i kliknąć styl symbolu w obszarze Wybór.