Wstawianie, edycja i łączenie ramek tekstowych

Ramka tekstowa jest obiektem zawierającym tekst i grafikę, który można umieścić w dowolnym miejscu strony. Z ramek można korzystać także w celu zastosowania kolumnowego układu tekstu.

Wstawianie ramki tekstowej

  1. Zaznacz tekst, który ma być umieszczony w ramce.

  2. Wybierz pozycję Wstaw - Ramka, a następnie kliknij przycisk OK.

Edycja ramki tekstowej

Ukrywanie tekstu przed drukowaniem

Każdą ramkę tekstową można przełączyć w tryb powodujący wyświetlanie tekstu na ekranie i ukrycie go przed drukowaniem.

  1. Zaznacz ramkę tekstową (na krawędziach pojawi się osiem uchwytów).

  2. Wybierz polecenie Format - Ramka i obiekt - Właściwości - Opcje

  3. W obszarze Właściwości usuń zaznaczenie pola wyboru Drukuj, a następnie kliknij przycisk OK.

Tworzenie łącza do ramki tekstowej

Ramki tekstowe można połączyć, aby zawartość jednej automatycznie przepływała do drugiej.

  1. Kliknij krawędź ramki, która ma zostać połączona. Na krawędzi ramki pojawią się uchwyty.

  2. Na pasku Ramka kliknij ikonęPołącz ramkiIkona.

  3. Kliknij docelową ramkę połączenia.

Ramki można łączyć pod następującymi warunkami:

Zaznaczenie połączonej ramki powoduje wyświetlenie linii łączącej ramki.

Ikona notatki

Funkcja Automatyczne dopasowanie rozmiaru jest dostępna wyłącznie dla ostatniej ramki w łańcuchu połączonych ramek.