Wyróżnienie tekstu

Poniżej przedstawiono kilka przykładów wyróżnienia tekstu w dokumencie:

Fontwork w grafice tekstowej

Wstawianie, edycja i łączenie ramek tekstowych